ваш електронний повірений

Презентация УкрПей

Система управління страховою діяльністю «Insurance-Online»

портрет клієнта

Відкрите акціонерне товариство «Страхове товариство« Іллічівське »працює на ринку фінансових послуг України з 1997 року. За відносно короткий термін компанії вдалося створити професійну команду високого класу, здатну забезпечити весь комплекс страхових і фінансових послуг.

У 2004 році змінився склад акціонерів компанії. Контрольний пакет акцій товариства придбав Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, який є одним з найбільших підприємств Європи і України, річний оборот якого за минулий рік склав близько 2 млрд. Доларів, і де працюють більше 80 тисяч чоловік.

У 2005 році компанія отримала нову назву – за рішенням Загальних зборів акціонерів назва АТВТ СК «Страховий захист» було змінено на ВАТ «СТ« Іллічівське »і Головний офіс компанії перенесений у м. Київ

Нова назва компанії відображає її внутрішній потенціал, символізує надійність, динамізм, з’єднання сучасних і класичних підходів.

У червні 2004 р компанія була зареєстрована як фінансова установа і отримала відповідне свідоцтво.

Зараз СТ «Іллічівське» ставить завдання зайняти лідируючі позиції на страховому ринку, здійснюючи страхування основних видів і спеціалізуючись на класичному майновому страхуванні, комплексному обслуговуванні корпоративних клієнтів, медичне страхування, страхування автотранспорту.
ВАТ «СТ« Іллічівське »має філії в містах Маріуполі, Сімферополі, Харкові та представництва в містах Феодосії, Умані, Донецьку і планує створити представництва у всіх регіонах України.
Завдання проекту
Реєстрація та робота в режимі реального часу з контрагентами, об’єктами страхування, договорами добровільного медичного страхування, страховими полісами.
Ведення нормативно-довідкової інформації: види страхування, комплексні програми страхування, ЛПУ і їх профілі, діагнози,.
Формування управлінської звітності.
Облік страхових внесків і ведення взаєморозрахунків з асистансами.
Організація обміну інформацією в режимі On-Line з системою, що автоматизує головну книгу (1C).
Рішення
Система «Insurance-Online» є оригінальною розробкою, що базується на операційній системі WINDOWS з використанням СУБД ORACLE.

Система виконана в трирівневій архітектурі клієнт-сервер з використанням «тонкого клієнта» і з урахуванням мінімізації трафіку обміну інформацією між «клієнтом» і серверною групою:

в головному офісі банку розташований центр обробки і зберігання інформації;
на робочих комп’ютерах користувачів встановлена програма-агент для роботи в системі;
рівні системи взаємодіють між собою по протоколу TCPIP.
результат
В результаті реалізації проекту «СТ« Іллічівське »отримало унікальну на Україні систему управління страховою діяльністю, повністю самодостатню для виконання своїх бізнес-функцій і має двонаправлений інтерфейс взаємодії з іншими системами, включаючи систему 1С. Система управління страховою діяльністю гарантує працездатність 24 години на добу і 7 днів на тиждень з єдиним центром зберігання і обробки інформації, розподіленими робочими місцями користувачів функціонуючими в on-line режимі.

Основними особливостями розробленої системи управління страховою діяльністю є:

можливість роботи по лініях зв’язку з довільною пропускною спроможністю, мінімізація трафіку обміну і реалізація механізму «економного» з’єднання по комутованих лініях зв’язку;
одночасна робота (незалежна або залежна) довільного числа філій замовника з будь-якою кількістю рівнів ієрархії;
гнучка схема розмежування прав і повноважень користувачів, що дозволяє просто конфігурувати функціональні автоматизовані робочі місця (АРМи) адміністратором замовника;
легка інтеграція засобів технічного захисту інформації, що є корпоративним стандартом замовника;
масштабованість рішення – організація робочих місць користувачів, використовуючи тільки комп’ютер з ОС Windows 95 і вище;
виключення «ручного» коригування даних у базі даних, що забезпечує 100% достовірність даних;
гарантоване одночасне встановлення для всієї філіальної мережі єдиної політики і правил обліку, методології проведення операцій з підтримкою єдиної нормативно-довідкової інформації (НДІ).
Система успішно впроваджена в промислову експлуатацію в «СТ« Іллічівське »в листопаді 2008 року.

Презентація УкрПей

www.ukpay.net

Презентація УкрПей

www.ukpay.net

Презентація УкрПей

www.ukpay.net