ваш електронний повірений

Презентация УкрПей

Система управління факторинговою діяльністю многофилиального банку
портрет клієнта
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДЕКС-БАНК» був заснований 10 лютого 1993 року у Львові, як приватний банк, і зареєстровано під назвою Комерційний банк «Золотий Лев». У листопаді 1993 р Банк був реорганізований в Акціонерне товариство відкритого типу і 10 лютого 2000 г. Киев став новою адресою головного офісу Банку.
У квітні 2000 року АТ «ІНДЕКС-БАНК» одним з перших серед банків України розпочав реалізацію проекту «Автомобілі в кредит» і зараз є одним з найбільш активних і успішних банків, що займаються автокредитуванням.
Поряд з різноманітними видами кредитів для юридичних і фізичних осіб Банк з липня 2002 року почав надавати кредити підприємствам аграрного сектора в рамках нових проектів «Трактор в кредит» і «Комбайн в кредит».
На сьогодні регіональна мережа АТ «ІНДЕКС-БАНК» включає 25 філій і більше 200 відділень. Майже 3300 співробітників працюють в Банку і обслуговують 210 000 приватних клієнтів та 20 000 корпоративних клієнтів.
Завдання проекту
Реалізація можливості управління кожним договором факторингу до моменту його укладення і впродовж всього його «життєвого циклу» з метою надання клієнтам АТ «ІНДЕКС-БАНК» послуги факторингу, яка включає в себе:
фінансування поставок товарів;
захист від ризиків;
облік і управління дебіторською заборгованістю;
контроль своєчасності оплати і роботу з дебіторами;
інформаційно-аналітичну підтримку фахівців.
Рішення
Система управління факторинговою діяльністю АТ «ІНДЕКС-БАНК» є оригінальною розробкою, що базується на операційній системі WINDOWS з використанням СУБД ORACLE. Система виконана в трьох-рівневої архітектурі клієнт-сервер з використанням «тонкого клієнта» з урахуванням мінімізації трафіку обміну інформацією між «клієнтом» і серверною групою: в головному офісі банку розташований центр обробки і зберігання інформації; в балансових відділеннях розташовані комунікаційні сервера для зв’язку з САБ; на робочих комп’ютерах користувачів встановлена програма-агент для роботи в системі; всі зазначені рівні системи взаємодіють між собою по протоколу TCPIP.
результат
В результаті реалізації проекту АТ «ІНДЕКС-БАНК» отримав унікальну на Україні систему управління послугою факторингу, повністю самодостатню для виконання своїх бізнес-функцій і має двонаправлений інтерфейс взаємодії з іншими системами, включаючи системи автоматизації банківський операційних днів (САБ), з гарантованою працездатністю 24 години на добу, 7 днів на тиждень, з єдиним центром зберігання і обробки інформації, розподіленими робочими місцями користувачів, що функціонують в on-line режимі.
Основними особливостями розробленої системи управління факторинговою діяльністю є:
можливість роботи по лініях зв’язку з довільною пропускною спроможністю, мінімізація трафіку обміну і реалізація механізму «економного» з’єднання по комутованих лініях зв’язку;
одночасна робота (незалежна або залежна) довільного числа філій замовника (як балансових, так і безбалансових), з будь-якою кількістю рівнів ієрархії;
гнучка схема розмежування прав і повноважень користувачів, що дозволяє просто конфігурувати функціональні АРМи адміністратором замовника;
легка інтеграція засобів технічного захисту інформації, що є корпоративним стандартом замовника;
масштабованість рішення – організація робочих місць користувачів, використовуючи тільки комп’ютер з ОС Windows 95 і вище;
виключення «ручного» коригування даних у БД, що забезпечує 100% достовірність даних;
гарантоване одночасне встановлення для всієї філіальної мережі банку єдиної політики і правил обліку, методології проведення операцій з підтримкою єдиної НДІ.
Система успішно впроваджена в промислову експлуатацію в АТ «ІНДЕКС-БАНК» в серпні 2006 року.

Презентація УкрПей

www.ukpay.net

Презентація УкрПей

www.ukpay.net

Презентація УкрПей

www.ukpay.net